Welkom op de Amsterdammertjes Parade
 
 
Veiling

Lijst met biedingen

Op zondag 18 mei worden de kunstvoorwerpen geveild door Jan Pieter Glerum.
De helft van de opbrengst gaat naar Stichting Witte Bedjes.

Ontvangst: vanaf 14.30 uur
Aanvang veiling: 15.00 uur
Locatie: De Appel Arts Centre, Nieuwe Spiegelstraat 10

Om de veiling te kunnen bijwonen, dient u zich te registeren door een biednummer te kopen 5,- bij de informatiekraam. Het biednummer geeft tevens toegang tot de borrel na afloop van de veiling met de kunstenaars. Registratie: informatiekraam op de brug Keizersgracht bij de Nieuwe Spiegelstraat. Het is tevens mogelijk om een bieding achter te laten bij de informatiekraam, mocht u niet bij de veiling aanwezig kunnen zijn. Bij de informatiekraam ligt de lijst met beschrijvingen en richtprijzen van de te veilen objecten. U kunt het registratieformulier vanaf deze website downloaden, uitprinten en ingevuld meebrengen.

Download inschrijfformulier

Lijst met biedingen

Veilingvoorwaarden:

1. De verkoop geschiedt contant, via PIN of credit card met een opgeld van 10% (incl. alle belastingen).

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilingmeester het absolute beslissingsrecht.

4. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen. - Het risico van beschadiging van een gekocht object berust bij de koper vanaf het moment dat de veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.

5. De organisatie zal een schriftelijke opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor.

6. De kunstwerken worden ingezet op de richtprijs, aangegeven in de lijst van de te veilen werken.

7. De betaling dient te geschieden contant of via PIN of creditcard, direct na afloop van de veiling, tenzij anders met de organisatie is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper.

8. De koper is verplicht het gekochte direct mee te nemen, of af te halen bij de Appel op
maandag 19 of dinsdag 20 mei tussen 11.00 - 16.00 uur.

9. Met de inschrijving verklaart de koper zich akkoord met bovenstaande veilingvoorwaarden.